Αναλύσεις

Συνοπτική Κυκλοφορία

Πεδίο υψηλών πιέσεων καλύπτει τη χώρα μας καθώς και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση καλοκαιρίας στις εκεί περιοχές με ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας.

περισσότερα

Ανάλυση κυκλοφορίας

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας χτες, σταδιακά απομακρύνεται ανατολικότερα με αποτέλεσμα την βελτίωση του καιρού στην περιοχή μας.

περισσότερα

Ο καιρός σήμερα Τρίτη 30/10/2012

Για σήμερα Τρίτη προβλέπεται καλοκαιρία σε όλη σχεδόν τη χώρα

περισσότερα