Ενημερώσεις

Καλώς ήλθατε, στην εποχή των "SiMeteos"

Καλώς ήλθατε, στην εποχή των
Αγαπητοί μας φίλοι, με χαρά σας παρουσιάζουμε τα "SiMeteos", έναν νέας γενιάς, κύκλο, προσομοιώσεων καιρού, του "SiMeteo WeatherLab"!
Ο αναβαθμισμένος κύκλος προσομοιώσεων, βασίζεται στα δεδομένα που προκύπτουν από το προγνωστικό μας σύστημα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται, συντίθενται μεταξύ τους και εμπλουτίζονται με ειδικά εφέ, προκειμένου να παραχθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο παρέχει χρηστική πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη σημαντικών μετεωρολογικών παραμέτρων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το κάθε "SiMeteo", (Simulation + Meteorology), αποτελείται από δύο βασικά τμήματα:
α)Την κεντρική οθόνη απεικόνισης στην οποία παρουσιάζεται ο χάρτης της περιοχής για την οποία έχει γίνει η προσομοίωση, και η εξέλιξη των παραμέτρων οι οποίες έχουν επιλεγεί.
β)Το πεδίο πληροφοριών το οποίο παρέχει στοιχεία σχετικά με την προσομοίωση, το μοντέλο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, την ανάλυση, τις παραμέτρους οι οποίες απεικονίζονται και άλλα. Επίσης, στο πεδίο αυτό, υπάρχει υπόμνημα το οποίο επεξηγεί τις χρωματικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων.

Όσον αφορά τα επίπεδα παραμέτρων (parameters layers), αυτά λειτουργούν ως εξής: Για κάθε παράμετρο (πχ άνεμος, υετός...), αντιστοιχεί και ένα επίπεδο, πάνω στο οποίο απεικονίζεται η εξέλιξη αυτής με τον χρόνο της προσομοίωσης. Για κάθε προσομοίωση, μπορεί να επιλεγούν πολλαπλά επίπεδα, όπου το ένα επικαλύπτει το άλλο. Όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη, εμφανίζεται πρώτο το επίπεδο που βρίσκεται "ψηλότερα". Όταν στο πρώτο επίπεδο δεν υπάρχει παράμετρος προς εμφάνιση (πχ δεν υπάρχει νέφωση), εμφανίζεται το επίπεδο που βρίσκεται παρακάτω. Όταν και στο δεύτερο επίπεδο δεν υπάρχει παράμετρος, εμφανίζεται το επόμενο επίπεδο.
Τα επίπεδα τα οποία εμφανίζονται σε κάθε προσομοίωση, απεικονίζονται στο πεδίο πληροφοριών, με την σειρά προτεραιότητας.

Στο πρώτο "SiMeteo", επιχειρείται η προσομοίωση του καιρού στην χώρα μας, για το Σάββατο, 9 Απριλίου 2022. Το animation αυτό, αποτελείται από δύο μέρη:
1)Στο πρώτο μέρος απεικονίζονται, με σειρά προτεραιότητας, ο υετός 3ώρου, η νεφοκάλυψη, ο άνεμος (με ένταση άνω των 3bf), και οι περιοχές με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 12°C).
2) Στο δεύτερο μέρος, απεικονίζονται, με σειρά προτεραιότητας, ο υετός 3ώρου, η θερμοκρασία (με τιμή κάτω από 12°C) και ο άνεμος στην θάλασσα.Τα SiMeteos, είναι σε πειραματικό στάδιο και εξελίσσονται συνεχώς, με στόχο την όσο το δυνατόν ακριβέστερη και χρηστική απεικόνιση του καιρού σε διάφορες περιοχές, προσδοκώντας να γίνουν, ένα πολύτιμο βοήθημα στις δραστηριότητές σας...


Καλώς ήλθατε στην εποχή των "SiMeteos"!!!