Άρθρα

Λήξη συναγερμού για την Αττική

Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία δεν αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα σε μεγάλη κλίμακα κατά την διάρκεια των επόμενων ωρών στην Αττική.

Η πιο Ανατολική τροχιά του συστήματος και η μικρότερη του αρχικά εκτιμώμενου βάθυνσή του έχει σαν αποτέλεσμα την διαμόρφωση των έντονων επιφανειακών συγκλίσεων που τροφοδοτούν τις βροχοφόρες νεφώσεις πιο Ανατολικά της Αττικής. Παράλληλα, η εξασθένιση των Νοτιάδων και η ψύξη των παρεδαφίων στρωμάτων έχει σαν αποτέλεσμα και τον σημαντικό περιορισμό της αστάθειας με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η πρωτογενής παραγωγή νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης πάνω από την περιοχή της Αττικής. Ωστόσο κατά την διάρκεια των επόμενων ωρών αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές, ενδεχομένως παροδικά ισχυρές, προερχόμενες από νεφώσεις μέσης τροπόσφαιρας και κορυφές εκφυλιζόμενων νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης προερχόμενων από το Μυρτώο Πέλαγος.

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται ξεκάθαρα στους παρακάτω προγνωστικούς χάρτες του WRF12Z και βρίσκονται σε σύγκλιση με τις παρατηρήσεις.

 

Γεώργιος Παπακωστόπουλος